Praktisk hjælp

Gribskov Kommune tilbyder praktisk hjælp til borgere i eget hjem, som har behov for dette.

Den hjælp og støtte som du tilbydes, vil altid tage afsæt dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan få praktisk hjælp?

Du kan få praktisk hjælp, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand kan ikke selv udføre opgaver.

Hvad kan man få hjælp til?

Du kan fx få hjælp til:

  • Tøjvask
  • Rengøring

Ansøg om praktisk hjælp:

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om praktisk hjælp.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Kvalitetstandard for praktisk hjælp.pdf  >

 Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 83, 83A og 86 stk. 2