Praktisk hjælp

Gribskov Kommune tilbyder praktisk hjælp til borgere i eget hjem, som har behov for dette.

Den hjælp og støtte som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan få praktisk hjælp?

Du kan få praktisk hjælp, hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand ikke selv kan udføre opgaver.

Hvad kan man få hjælp til?

Du kan fx få hjælp til:

  • Tøjvask
  • Rengøring

Ansøg om praktisk hjælp:

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om praktisk hjælp.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

 Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 83, 83A og 86 stk. 2