Sygepleje

Gribskov kommune tilbyder sygepleje til borgere i eget hjem, som har behov for dette. Sygeplejen vil ofte tage afsæt i henvisning fra læge eller hospital.

Hvem kan få sygepleje?

Du kan få sygepleje, hvis:

  • Du har en henvisning fra læge eller hospital
  • Visitator har vurderet at du har et konkret behov

Hvad består sygepleje af?

Sygepleje kan fx være:

  • Hjælp til medicindosering.
  • Hjælp til sårpleje
  • Blodtryksmåling
  • Vejledning og undervisning

Ansøg om sygepleje:

Du eller din familie kan kontakte kommunen for mere information om, hvordan du søger om sygepleje.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen del 1

Servicebeskrivelse for hjemmesygeplejen del 2

Lovgrundlag: Sundhedsloven §3,5, 119 og 138 og 198.