Akutfunktionen

Akutfunktionen varetager:

• Lægehenviste patienter med akutopstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling men uden behov for sygehusindlæggelse.
• Lægehenviste patienter, der efter udskrivelse fra sygehus, fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
• Patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Personale i akutfunktionen:
• Akutfunktionen bemandes af en lille gruppe sygeplejersker med særlige kompetencer til, at vurdere patienter, påbegynde initiale undersøgelser på delegation, vurdere behov for lægelig kontakt/sparring og justere i behandling af patienterne iht. en behandlingsplan.
• Sygeplejerskerne har særlige kompetencer inden for det akutte kliniske sygeplejefelt i de kommunale akutfunktioner og har en bred viden og kompetencer, der rækker ud over akutsygeplejen, således at sygeplejerskerne kan håndtere de mest komplekse patientforløb.

Hvilken indsats leverer vi:
Sygeplejefaglig vurdering og kommunikation, herunder:
• Observation og vurdering af patienten, herunder måling af vitale parametre (ABCDE-princippet). Behovet vurderes af læge og        akutfunktionen i fællesskab.
• Sikker mundtlig kommunikation ved ISBAR-metoden med læge om observationsfund.
• Helhedsvurdering af forhold omkring patienten, herunder behov for andre kommunale indsatser.


Instrumentelle indsatser, herunder:
• Akutte bed-side blodprøver (CRP med L+D, Hgb, INR, BS)
• Intravenøs medicinadministration og væsketerapi.
• Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder vurdering af smertebehandling.
• Sondeernæring, pasning og genanlæggelse af sonder.
• Parenteral ernæring, til – og frakobling samt forbindingsskift ved intravenøse katetre.
• Inhalationsbehandling.
• Pasning af dræn.
• Kateteranlæggelse og – pleje.
• Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse. Podning og urindyrkning.
• Blærescanning.