Tilskud til pensionistforeninger og centerråd efter §79

Gribskov Kommune giver støtte til det frivillige ældreområde med et aktiverende og forebyggende sigte efter §79 i Lov om Social service.

Midlerne er fordelt i fire puljer:

 1. En pulje til pensionistforeninger – og klubber
 2. En pulje til motionsfremmende foreninger
 3. En pulje til Ældre Sagen
 4. En pulje til Centerråd

Hvornår og hvor kan du ansøge om tilskud?

Frist for ansøgning er den 28. februar 2018.

Ansøgningen sendes til Gribskov Kommune, att.: Mette Bækhave

Send ansøgning til mbaek@gribskov.dk

Ansøgninger, der er modtaget efter den 28. februar, behandles ikke.

Hvordan kan du søge om tilskud?

Til behandling af ansøgning om §79-tilskud for 2018, fremsendes:

Pensionistforeninger – og klubber

 • Regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.
  Egenkapital skal fremgå af regnskabet.

  I beregningen af egenkapital fratrækkes:
  • Evt. båndlagte midler/arv
  • Evt. opsparede midler, som pensionistforeningen har afsat til et konkret arrangement/investering i den kommende år.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Motionsfremmende foreninger

 • Regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.
 • Egenkapital skal fremgå af regnskabet.
 • Antal medlemmer som er enten folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, herunder medlemsliste med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.

Ældre Sagen

 • Regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal medlemmer i den enkelte lokalafdeling.

Centerråd

 • Regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.
 • CVR. nr.
 • Nemkonto tilknyttet cvr. nr. skal være oprettet for at udbetaling kan ske.
 • Antal boliger på det enkelte plejecentre oplyses.

Ydeligere information kan fås ved henvendelse til Mette Bækhave, tlf. 7249 7468 eller på mail: mbaek@gribskov.dk

Hvornår udbetales tilskuddene?

Tilskuddene udbetales ultimo marts måned 2018.

Husk at der skal være oprettet en nemkonto til jeres cvr. nr. for at udbetaling kan ske.