Samarbejde efter skilsmisse (SES)

Gribskov Kommune tilbyder SES kurser (Samarbejde Efter Skilsmisse) til forældre, der er blevet skilt eller er gået fra hinanden, og som ønsker at styrke deres samarbejde omkring børnene. Kurset er gratis.

Anerkendte fagpersoner og forskere fra Københavns Universitet står bag udviklingen af SES. Indholdet bygger på den nyeste og bedst dokumenterede viden fra forskning og praksis.
SES er udviklet som en hjælp til at håndtere forandringer og udfordringer som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse. SES kan hjælpe skilsmisseforældre med at håndtere egne udfordringer, blive bedre til at forstå og støtte deres børn samt undgå typiske faldgruber i forældresamarbejdet. SES henvender sig både til dem, som oplever problemer, og til dem, der mener, at de godt kan håndtere udfordringerne.

Kurset vil blandet andet give en viden om og en forståelse for:  

• Forældresamarbejdets betydning
• Den gode dialog
• De psykologiske aspekter ved en samlivsophævelse
• Reaktioner på brud og konflikter
• Børns reaktioner og følelser
• Rammen for et godt samarbejde 

SES kurset har 3 moduler:

1. Forældre og konflikt
2. Børns reaktioner og kommunikation i børnehøjde
3. Samarbejde i praksis.

Inden kursets opstart inviteres du og din eks. til forsamtale, hvor I kan høre mere om kurset.
Er du interesseret i at høre mere om kurset, kan du kontakte SES PRO skilsmissebehandler Marianne Ansbøl på tlf. 7249 6101 eller mail mansb@gribskov.dk, eller Mia Frigast på tlf. 7249 7131 eller mail mklfr@gribskov.dk. Du kan også kontakte den forebyggende socialrådgiver på din skole/dagtilbud, som kan hjælpe dig med at blive tilmeldt kurset.
 
Kurset forløber over 3 gange af 3 timers varighed. På kurset vil I møde andre skilsmisseforældrepar.  
Efter kurset inviteres du og din eks. til evalueringssamtale. Der er mulighed for at tilbyde op til 5 samtaler til de skilsmisseforældrepar, der har brug for dette efter kurset. Til evalueringssamtalen vil vi aftale, hvis det er relevant for jer.
Udover kurset får I adgang til en digital platform, hvor der ligger 18 moduler, med relevante emner, som man kan sidde hjemme og kigge på.
I Gribskov Kommune har vi 4 certificerede SES PRO skilsmissebehandlere, som afholder kurser på skift.