Gribskov Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet

Gribskov Kommunes tilsynskoncept beskriver, mål, rammer og organisering for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Konceptet omfatter alle typer af dagtilbud,- både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt kommunal og privat dagpleje. Der føres tilsyn med dagtilbud minimum hvert andet år.

Læse mere om konceptet via nedenstående link.

Gribskov Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet