Gæstehus / Gæstedagpleje

Såfremt jeres dagplejer er fraværende, tilbydes pasning i gæstehus eller hos gæstedagplejer.

Ved sygdom vil morgenvagten, Charlott Nielsen tlf. 7249 6273 tage kontakt til jer, og oplyse om, hvor jeres barn skal hen den pågældende dag.

Ved manglende plads i gæstehuset, tilbydes gæstepleje i legestuegruppen, da børnene på den vis vil komme til en dagplejer, de allerede kender.

I gæstehuset er der 4 dagplejere.
Gæstehuset modtager børn fra dagplejere i hele kommunen.

Når dit barn skal passes i gæstehuset, skal du medbringe skiftetøj og evt. sut. Børnene får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, i overensstemmelse med kommunens kostpolitik.

Hvis jeres barn er tilbudt plads i gæstehuset, og ikke har behov for pladsen, beder vi jer ringe til gæstehuset og melde afbud, så et andet barn kan få glæde af pladsen.

Dagplejens gæstehus:
Bymosevej 79
3200 Helsinge
Tlf. 48797618

Gæstehusets åbningstid
Mandag til torsdag kl. 6.30 til 17.00
Fredag Kl. 6.30 til 16.00