Deltidspladser og kombinationstilbud

Kombinationstilbud 

Hvis du som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Du kan søge om kombinationstilbud til børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart
Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv ansætter en børnepasser eller hvor du køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen. Med mindre du er enlig forsørger, er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på mindst 10 timer om ugen.
Tilskuddet til den fleksible pasning følger gældende regler og takster for tilskud til private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 80-85. Kommunen giver et tilskud, der dækker max. 75 % af forældrenes udgifter til den fleksible pasning. Taksten for deltidspladsen i dagtilbuddet reduceres afhængigt af, hvor mange timers ugentlig pasning i dagtilbuddet, den enkelte familie indgår aftale om.
Som forælder bestemmer du selv, hvem der skal passe dit barn. Pasningen kan forgå i hjemmet eller i den fleksible passers eget hjem. Børnepasseren skal være mindst 16 år, kunne fremvise en ren børneattest og kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau.
Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til pladsanvisningen.

Deltidspladser 

Siden er under opbygning