Pasning af eget barn

Som forælder i Gribskov Kommune kan du få tilskud til at passe dit eget barn i stedet for at benytte daginstitution.

Du kan søge om tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og frem til, at barnet starter i skole. Du kan få tilskud i en sammenhængende periode på minimum otte uger og maksimalt 12 måneder.

Dog kan du højst få tilskud til pasning af tre børn i samme husstand, og tilskuddet må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats. Du kan ikke modtage tilskud til pasning af eget barn, hvis du har et arbejde eller modtager kontanthjælp/dagpenge.

Dit barn skal være berettiget til en kommunal plads og være skrevet op til en plads via den digitale pladsanvisning. Man er berettiget til en plads i dagtilbud efter 3 måneder på venteliste, dette gælder også for pasning af eget barn. Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede går i dagpleje eller daginstitution. Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

For at kunne modtage tilskud til pasning af eget barn skal du kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber. Det indebærer, at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation. Kravene er ikke gældende for borgere fra EU/EØS lande.

  

Adgang til den Digitale Pladsanvisning

Adgang til ansøgningsskema (borger.dk)

Takster og tilskud i dagtilbud, fritidsordninger og klub