Takster og tilskud 2018

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Takst pr. måned 2018

Daginstitutioner
Integrerede institutioner - børn under 3 år 3.026 kr.
Integrerede institutioner - børn over 3 år 1.722 kr.
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn under 3 år 4.250 kr.
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn over 3 år 2.334 kr.
Institutionsplads med deltidsplads - børn under 3 år 1.455 kr.
Institutionsplads med deltidsplads - børn over 3 år 828 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*
Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 510 kr.
Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige 
forældrebetaling 570 kr.

Dagpleje
Heltidsplads 2.584 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 6.590 kr.
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 3.900 kr.

* Sandslottet, Bakketoppen, Bjørnegården og Birkevang

Fritidsordninger**
Morgenmodul (0.-5. klasse) 405 kr.
Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.523 kr.
Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 894 kr.
Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 383kr.

Klubtilbud for 6.klasse**
Klubtilbud for 6. klasse 139 kr

**Juli måned er betalingsfri i FO og klub. 
Taksten er fremhævet med forventningen til prisudviklingen i 2018.