Lukkedage og ferieplan

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og fritidsordning(FO).

Dagplejen
- tre hverdage før påske* og dagen efter Kr. Himmelfartsdag*
- Grundlovsdag lukkes kl. 12:00*
- juleaften og nytårsaftensdag og mellem jul og nytår*
Dage mærket med * betyder, at enkelte dagplejere holder nødåbent efter behov.

Daginstitutioner
Daginstitutionerne i Gribskov har lukket på følgende dage, hvor der er mulighed for nødpasning:
 - de tre hverdage før påske
 - dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 - Grundlovsdag
 - første hverdag efter jul -
(derudover er der lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag – uden mulighed for nødpasning)

Åbningstider ved nødpasning alle dage undtagen Grundlovsdag:
Mandag til torsdag   6.30 – 17.00
Fredag                    6.30 – 16.30
Grundlovsdag          6.30 – 12.00

Det er valgfrit for daginstitutionerne, om de vil holde sommerferielukket i uge 29.
På lukkedage holdes nødåbent i én institution i kommunen - forældre med behov for nødpasning får konkret besked om, hvilken institution der er nødåben.

Fritidsordninger
- de tre hverdage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- juleaftensdag
- 1. hverdag efter jul
- nytårsaftensdag

Skoler

Feriekalender for skoleåret 2017-2018

Feriekalender for skoleåret 2018-2019

Feriekalender for skoleåret 2019-2020

Kriterier for fastlæggelse af lukkedage

Kriterier for lukkedage

Kommunerne er forpligtet til at fastlægge kriterier for lavt fremmøde i forbindelse med fastlæggelse af lukkedage på dagtilbudsområdet.

I kommuneaftalen for 2009 aftalte Regeringen og KL, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skulle afskaffes. Som led i denne aftale blev det besluttet, at alle kommuner skulle fastsætte kriterier for lavt fremmøde. Fremmødet skal vurderes for hver enkelt institution. Børneudvalget har besluttet følgende kriterier for lavt fremmøde i Gribskov Kommune: At maksimalt 20% børn møder frem.

Fremmødeprocenten udregnes som andel fremmødte børn ud af antal indskrevne børn på den givne dag. Fremmødeprocenten udregnes for hver institution. Kriteriet for lavt fremmøde er ens for alle institutioner uanset størrelse.