Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR’s primære rolle er at yde rådgivning og vejledning til kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unges trivsel - samt faglige, sociale og personlige udvikling. PPR består af logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer samt konsulenter, der alle er tilknyttet de forskellige institutioner i kommunen

I PPR kan vi udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV’er), hvis der er tvivl om et barns skolefaglige, sociale og/eller pædagogiske behov. Med en sådan vurdering kan dagtilbuddet/skolen mere kvalificeret vurdere, hvilken indsats der skal etableres omkring det enkelte barn og børnegruppen - ligesom det kan vurderes, om opgaven kræver en mere specialiseret indsats.

Blandt mange forskellige arbejdsopgaver i PPR er bl.a. supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene), deltagelse i netværksmøder, kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler) og udfærdigelse af vurderinger. Derudover driver vi og superviserer nogle gruppeforløb; Cool Kids for børn med angstlignende udfordringer - læs mere her, Familieklasser på de enkelte skoler samt Familieskolen. Læs mere om familieskolen her

Ønskes kontakt med Gribskov Kommunes PPR, kontaktes den institution hvor barnet er tilknyttet. Hvis man er tilflytter, kontaktes den institution barnet tilhører.