Indmeldelse og udmeldelse af FO og klub

Brug Digital Pladsanvisning, når du skal skrive et barn op.

Når du vil skrive dit barn op til fritidsordning (FO) eller klub, skal du bruge Digital Pladsanvisning. Ønsker du at melde dit barn ud, skal det også ske via Digital Pladsanvisning. Gribskov Kommune har en måneds opsigelse på fritidsordning og klub til udgangen af efterfølgende måned.

Til - og fravalg af moduler
Tilvalg af modul f.eks. udvidet åbningstid eller morgenåbent i en fritidsordning, kan ske fra dag til dag, mens fravalg/ændring af et modul skal ske med en måneds varsel pr. den sidste dag i en måned.

Økonomisk fripladstilskud
Du har mulighed for at søge økonomisk fripladstilskud til de kommunale FO'er, hvis din indkomst berettiger til det.
Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Gå til Digital Pladsanvisning