Ansøgning om skolebuskort

Her kan du ansøge om buskort til skolebuskørsel i skoleåret 2019-2020. Du kan søge i tidsrummet fra d. 27 maj til 15. juni 2019.

Hvis du ikke nåede at ansøge inden tidsfristen, skal du kontakte din skoles kontor. 

Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere, at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge. 

Alle befordringsberettigede elever skal via nedenstående link ansøge om skolebuskort*).

*) Bemærk ifm Movia Skolekort: Hvis dit barn allerede har et Movia Skolekort skal dette også bruges til næste skoleår. Det betyder at man stadig skal gå ind og ansøge, men eleven får ikke et nyt kort – det nye skoleår bliver automatisk indlæst på det eksisterende kort. I disse tilfælde skal man huske at aktivere kortet inden 30 dage efter 30. juni 2019.

*) Specialklasseelever, som fortsætter i samme tilbud på samme skole og som har kørsel i dag – skal ikke søge om kørsel.

Elever i 0.-6. klasse kan søge om kørsel med almindelig skolebus eller om Movia Skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia Skolekort.

Ansøgning om Movia Skolekort

Ansøgning om skolebuskort fra 0.-6. klasse 

Ansøgning om kørsel - specialklasseelever