Ansøgning om skolebuskort

Her kan du ansøge om buskort til skolebuskørsel i skoleåret 2019-2020. Ansøgningfrist er 15. juni 2019.

Hvis du ikke nåede det, skal du kontakte din skoles kontor. 
Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere, at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge. 

Alle befordringsberettigede elever skal via nedenstående link ansøge om skolebuskort. 

Elever i 0.-6. klasse kan søge om skolebuskort til almindelig skolebus eller om Movia skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia skolekort.

Ansøgning om skolebuskort Movia, 0-9 klassetrin

Ansøgning om skolebuskort 0-6 klassetrin

Ansøgning om skolebuskort, specialklasse