Ansøgning om skolebuskort

Ansøgning om skolekørsel i skoleåret 2020/2021

Fra fredag den 29. maj 2020 til og med mandag den 15. juni 2020 er der åbent for bestilling af skolekørsel.

Hvis du ikke får tilmeldt dit barn inden tidsfristens udløb, kan vi ikke garantere, at der fra skolestart er en rute, dit barn kan bruge

Bemærk, at kommunens serviceniveau er kørsel til og fra skole/undervisning.

Alle befordringsberettigede elever skal via nedenstående link ansøge om skolebuskort*).

*) Vigtigt i forhold til Movia Skolekort: Hvis dit barn allerede har et Movia Skolekort skal dette også bruges til næste skoleår. Det betyder eleven ikke får et nyt kort – det nye skoleår bliver automatisk indlæst på det eksisterende kort. I disse tilfælde skal man huske at aktivere kortet inden 30 dage fra 10. august 2020.

*) Specialklasseelever, som fortsætter i samme tilbud på samme skole og som har kørsel i dag – skal ikke søge om kørsel.

Elever i 0.-6. klasse kan søge om kørsel med almindelig skolebus eller om Movia Skolekort. Elever i 7.-9. klasse kan, som udgangspunkt, kun søge om Movia Skolekort.

Hvis du ikke nåede at ansøge inden tidsfristen, skal du kontakte din skoles kontor. 

Ansøgning om Movia Skolekort

Ansøgning om skolebuskort fra 0.-6. klasse 

Ansøgning om kørsel - specialklasseelever