Køb af billetter til skolebussen

Grundet Corona-situationen kan man ikke købe billetter til skolebusserne pt.


Skoleelever, der ikke er berettigede til kørsel med skolebus, kan købe såkaldt 'løse billetter' til kommunens skolebusser. Anvendelsen af disse løse billetter er begrænset.

Som oftest bruges billetterne kun til, at befordringsberettigede børn kan have skolekammerater med hjem til fødselsdage, legeaftaler og lignende.
Det understreges, at børn med løse billetter kun kan køre med, hvis der er plads i bussen. Billetprisen på kørsel med skolebus for skoleåret 2018/2019 er sat til kr. 10,-/tur. Køb af billetter foregår hos skolesekretærerne på den lokale skole.