Skolestart

Her kan du læse om skolestart, brobygning, rullende skolestart og udsættelse af skolestart.

Hvornår kan mit barn starte i skole?
Alle børn skal som udgangspunkt begynde i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
5-årige børn kan efter forældrenes anmodning begynde i 0. klasse, hvis de fylder 6 år senest 30. september det efterfølgende år.

Eleverne undervises i 10 år fra 0. til og med 9. klasse.

Hvilken skole skal mit barn gå på?
Alle børn har en distriktsskole, hvor de er sikret plads. Det er børnenes bopælsadresse, der afgør hvilken skole, der er distriktsskolen.
Du kan finde dit barns distriktsskole i listen over skoledistrikter.

Nogle skoler har 0.- 6. klasse på flere afdelinger. Du kan skrive dit ønske til afdeling i kommentar-feltet i skoleindskrivningen. Vælger du en anden afdeling end den geografisk nærmeste, bortfalder retten til kommunal transport til og fra skolen.
Ønsker du, at dit barn skal gå på en privatskole, skal du angive dette ved skoleindskrivningen og tage kontakt til den ønskede skole.

Indskrivning til skole
Kommunen udsender i efteråret et brev om indskrivning til alle de børn, der skal begynde i 0. klasse fra det kommende skoleår.
Skal dit barn indskrives i en ny skole senere i skoleforløbet, skal du kontakte den nye skole.

SKOLEINDSKRIVNING 
Til skolestart i skoleåret 2020/2021 
Velkommen til skoleindskrivning for børn, der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2020/2021.
Alle børn født i 2014 skal begynde i 0. klasse i løbet af skoleåret 2020/2021.
Børn, der er født mellem 1. januar og 30. september 2015, kan på forældrenes anmodning begynde i 0. klasse i løbet af skoleåret 2020/2021.

Den elektroniske indskrivning er åben fra mandag den 21. oktober 2019.
Alle forældre til skolestartere modtager brev med Digital Post om skoleindskrivning i uge 44, 2019.

Deadline for skoleindskrivning er 30. november 2019.

Få hjælp til skoleindskrivning
Det er obligatorisk at indskrive via den digitale selvbetjeningsløsning. Kan du ikke bruge den digitale løsning, er du velkommen til at ringe eller komme ind i Center for Borgerservice på Rådhuset, så hjælper vi dig med at skrive dit barn op.

Klik her for at åbne den elektroniske skoleindskrivning

Klik her for information om, hvornår skolerne afholder informationsmøder

Du skal bruge NemID for at logge dig på i den elektroniske skoleindskrivning kan du: 
- Indskrive dit barn på jeres lokale folkeskole  
- Ansøge om, at dit barn bliver indskrevet på en anden folkeskole i kommunen. 
- Du kan orientere kommunen om, at du ikke ønsker dit barn indskrevet fordi: 
- Du har søgt dit barn indskrevet på en folkeskole udenfor Gribskov Kommune eller på en privatskole  
- Du har søgt udsat skolestart i samarbejde med dit barns daginstitution. 

Hent hjælp og vejledning til indskrivningen

Samtykkeerklæring i forbindelse med skolestart

Indskrivning af plejebørn

Hent blanket her. Blanketten kan sendes digitalt

Særligt vedrørende indskrivning til Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole
Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole har rullende skolestart. Indskrivningen til skolestart 2020/2021 gælder derfor børn født i 2014 til og med 30. april 2015. Børnene indskrives med henblik på skolestart i løbet af skoleåret 2020/2021.

Fælles forældremyndighed
Valg af skole til jeres barn er en fælles beslutning mellem forældremyndighedshaverne. Bor dit barn ikke sammen med begge sine forældre, er det den barnet bor hos, der på baggrund af jeres fælles beslutning, kan udfylde den elektroniske skoleindskrivning.

Brobygning mellem daginstitution og skole/FO
For de fleste børn er overgangen mellem daginstitution og skole/FO ikke problemfyldt. Den er tvært imod spændende og udfordrende.

For nogle få børn kan forandringen fra børnehave til skole imidlertid være svær. For dem og deres forældre bliver en veltilrettelagt brobygning ekstra vigtig.

Det er børnehaverne og skolerne, der sammen med forældrebestyrelserne tilrettelægger og forbereder børnenes overgang fra børnehave til skole i deres lokalområde.

Udsættelse af skolestart
Børn skal som udgangspunkt begynde i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Forældre har mulighed for at søge om dispensation for skolestart.

Hvis et barns skolestart søges udsat, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling. Afgørelser om udsættelse af skolestart træffes af centerchefen, på baggrund af forældrenes ansøgning og en udarbejdet handleplan for barnets ekstra år i børnehaven. Handleplanen udarbejdes af daginstitutionen og forældrene i fællesskab, med mulighed for sparring fra medarbejdere i Center for Børn og Unge.

Ansøgningsskema til udsættelse af skolestart print her - sendes til: skoler@gribskov.dk

Deadline for ansøgning er den 31. januar.

Rullende skolestart
Rullende skolestart betyder, at ikke alle børn starter på samme dato, men derimod starter umiddelbart efter de er fyldt 6 år. Dette betyder også at undervisningen for 0.-2. klassetrin er aldersintegreret.
Følgende skoler bruger rullende skolestart:
Nordstjerneskolen
Sankt Helene skole

Mini-Fo på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og Ramløse Skole
Hvis dit barn skal starte på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen eller Ramløse Skole skal barnet begynde i Mini-FO den 1. april, det år barnet fylder 6 år. Du kan læse mere om Mini-FO her

Hjemmeundervisning
Regler for hjemmeundervisning af børn i den undervisningspligtige alder klik her