Informationsmøder vedr. skolestart

Skolestart 0. klasse for skoleåret 2021 - 2022

Skoleindskrivning i Gribskov Kommune

Forældre til børn, der er født i 2015 og for skoler med rullende skolestart 1. halvdel af 2016, modtager i uge 44 et brev om indskrivning til 0. klasse. Læs mere og indskriv jeres barn på:
Skolestart i Gribskov Kommune

Der er frit skolevalg i Gribskov Kommune.

Fysiske informationsmøder vedrørende skolestart AFLYSES
Der vil i stedet blive afholdt virtuelle informationsmøder.
Nærmere info følger snarest fra den lokale skole.


Skolerne holder informations- møder/åbent hus arrangementer på følgende dage:

Bjørnehøjskolen

Torsdag den 12. november 2020
kl. 19.00 – 20.30

Gilbjergskolen
Gilleleje afdeling Parkvej

Torsdag den 29. oktober 2020
kl. 15.00 - 17.30

Gilbjergskolen
Blistrup afdeling

Tirsdag den 3. november 2020
kl. 15.00 - 17.00

Gribskolen
Græsted afdeling

Tirsdag den 27. oktober 2020
kl. 17.00 – 18.00

Gribskolen
Tingbakken afdeling

Mandag den 26. oktober 2020
kl. 17.00 – 18.00

Nordstjerneskolen

Mandag den 2. november 2020
kl. 19.00 – 20.30 

Ramløse Skole

Torsdag den 5. november 2020
kl. 17.00 - 18.30

Sankt Helene Skole
Tisvilde afdeling

Mandag den 26. oktober 2020
kl. 18.00 – 19.00

Sankt Helene Skole
Vejby afdeling

Mandag den 26. oktober 2020
kl. 17.00 – 18.00

Det henstilles til, at der kun møder 1 forælder op pr. husstand til møderne 
grundet
COVID 19.