Specialpædagogiske skoletilbud

Læs om de specialpædagogiske skoletilbud i Gribskov Kommune

Specialklasser Gribskolen
Specialpædagogisk tilbud for børn og unge med ikke alderssvarende kognitive kompetencer, hvis særlige behov aktuelt ikke kan tages hånd om inden for en almenklasse med støtte.

Idrætsvej Gilbjergskolen
Specialpædagogisk tilbud for børn og unge med svære sociale og følelsesmæssige vanskeligheder fra 0.- 9. klasse.

Skolehuset Nordstjerneskolen
Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin.

7.-9.Y Nordstjerneskolen
Specialpædagogisk tilbud på Nordstjerneskolen i Helsinge for unge fra 13 år eller 7. klassetrin med socioemotionelle vanskeligheder, især sårbare, skrøbelige og indadvendte unge.

Læsecenter - Nordstjerneskolen 
Specialpædagogisk tilbud for børn og unge fra 5. klassetrin med massive læse- og skrivevanskeligheder.

Femgårdsvej - Sankt Helene Skole
Femgårdsvej er et specialpædagogisk tilbud målrettet børn fra indskoling og mellemtrin, som har generelle vanskeligheder med kontakt, kommunikation og social forståelse eller udviklingsforstyrrelser. 

Specialundervisningstilbud i 10. klasse
Tilbuddet er til unge, der har indlæringsvanskeligheder eller sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder og behov for trygge rammer og særlig tilrettelagt individuel undervisning.

Se kontaktoplysninger og læs mere om hvert enkelt tilbud

Links til undersider