Undervisning af flersprogede børn og unge

Dansk som andetsprog og modermålsundervisning i Gribskov Kommune.

Dansk som andetsprog 
Tilbud om dansk som andetsprog (basis/supplerende undervisning) for nyankomne børn og unge:
- i alderen 6 til 14 år indskrives eleven på distriktskolen
- i alderen (12)14 til 18 år indskrives eleven i de udvidede modtageklasser i Uddannelsescentret i Helsinge. 
Kontakt Nordstjerneskolen for information og indskrivning på 72499250.

 

Modersmålsundervisning
Oplysning om modersmålsundervisning for skoleåret 2020/2021 i et sprog, der er det officielle sprog i et af følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Tilbuddet gælder alle tosprogede børn i folkeskolen, der har et andet modersmål end dansk og som forsørges af en i Danmark bosiddende person, som er statsborger i et af ovenstående lande, og som er fra medlemsstater i Den Europæiske Union - EU (www.eu-oplysningen.dk) lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejde EØS, Færøerne og Grønland.

Da Gribskov Kommune ikke modtager ansøgninger nok til et hold på min. 12 elever, vil undervisningen foregå i København.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes i Gribskov Kommune, da kommunen godkender undervisningstilbud og hæfter for betaling for undervisningen til andre kommuner. Tilmelding er derfor bindende.
Tilbuddet gives i henhold til Folkeskoleloven LBK nr 1534 af 11/12/2015 og BEK nr 689 af 20/06/2014.
Hvornår kan barnet få modersmålsundervisning?
Undervisningen tilbydes børn fra 0. til 9. klasse i 2-3 lektioner om ugen i et nærmere fastsat årligt timetal. Undervisningen foregår om eftermiddagen, lørdage eller efter aftale med underviseren. Kommunen dækker evt. udgifter til bus og tog efter gældende regler for transport. 

Du skal være opmærksom på, at undervisning ikke må påbegyndes uden en bevilling fra Gribskov Kommune

Tilmeldingsskema for modersmålsundervisning i skoleåret 2020-2021. Skemaet sendes til DagtilbudOgSkoler@gribskov.dk.