Undervisning af tosprogede børn og unge

Dansk som andetsprog og modermålsundervisning i Gribskov Kommune.

Dansk som andetsprog 
Tilbud om dansk som andetsprog (basis/supplerende undervisning) for nyankomne børn og unge:
- i alderen 6 til 13 år indskrives eleven på distriktskolen
- i alderen 14-18 år indskrives eleven i de udvidede modtageklasser i Uddannelsescentret i Helsinge
For mere information: Henvendelse til Skolekonsulent for flersprogede børn/unge, Line Drechsler Schmidt, ldrsc@gribskov.dk, tlf. 7249 7335.

Modersmålsundervisning
Oplysning om modersmålsundervisning for skoleåret 2018/2019 i et sprog, der er det officielle sprog i et af nedenstående lande.

Tilbuddet gælder alle tosprogede børn i folkeskolen, der har et andet modersmål end dansk og som forsørges af en i Danmark bosiddende person, som er statsborger i et af nedenstående lande og som er fra medlemsstater i Den Europæiske Union - EU (www.eu-oplysningen.dk) lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske samarbejde EØS, Færøerne og Grønland.
Da Gribskov Kommune kun i meget få tilfælde vil kunne samle elever nok til et hold (12 elever) vil undervisningen evt. foregå i andre omkringliggende kommuner eller i København.
Skemaet skal påtegnes her i Gribskov Kommune, da kommunen godkender undervisningstilbud og hæfter for betaling for undervisningen til andre kommuner. Tilmelding er derfor bindende.
Tilbuddet gives i henhold til Folkeskoleloven LBK nr 1534 af 11/12/2015 og BEK nr 689 af 20/06/2014. Hvornår kan barnet få modersmålsundervisning?
Undervisningen tilbydes børn fra 0. til 9. klasse i 2-3 lektioner om ugen i et nærmere fastsat årligt timetal. Undervisningen foregår om eftermiddagen, lørdage eller efter aftale med underviseren. Kommunen dækker evt. udgifter til bus og tog efter gældende regler for transport. 

Tilmeldingsskema for skoleåret 2018-2019