Økonomisk fripladstilskud

Økonomisk fripladstilskud søges til pladser i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, FO og klub.

Fripladstilskuddet opgøres på baggrund af husstandsindkomst. Det genberegnes løbende via oplysninger fra SKATs indkomstregister og kan derfor ændres, hvis din husstand har varierende indkomst.

Tilskuddet bevilges med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden. Eller fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning inden for to måneder fra indmeldelsesdato.

Du skal ikke genansøge ved institutionsskift, medmindre der er sket ændringer i husstandsindkomsten.

Se aktuelle indkomstgrænser og ansøg på borger.dk

Er du selvstændig

Er du selvstændig og ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, ansøger du på Borger.dk.
Du skal desuden udfylde et skema over forventet indkomst.

Skema over forventet indkomst.docx (kan hentes og udfyldes) >

eller Skema over forventet indkomst.pdf  >

Skemaet kan returneres via digital post til postkassen Økonomisk fripladstilskud

Ansøgning, skema og forskudsregistreringen fra SKAT anvendes ved vurdering, om du kan bevilliges økonomisk fripladstilskud.

Du skal være opmærksom på, at hvis slutligningskontrollen viser, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skatteteknisk fradrag, vil fripladstilskuddet blive omregnet og en ekstraopkrævning blive fremsendt.

Enlig eller samlevende forsørger?

Hvornår betragtes man som enlig og hvornår som samlevende?
Pjecen forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlige. Pjecen forklarer også, hvilke rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende.

Læs vejledning til enlige forsørgere der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud  >

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Indkomstændringer reguleres automatisk, med mindre det er indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Er der væsentlige varige ændringer i indkomsten, bedes du rette det via Digital Pladsanvisning, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud.

Sker der ændringer i dine økonomiske og/eller personlige forhold, som kan medføre ændringer i din bevilling, har du pligt til straks at ansøge på ny.