Søskendetilskud

Du får søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i husstanden, der er meldt ind i dagtilbud, fritidshjem, FO eller privat pasning.

Du skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser. Det er kommunes brutto driftsudgift, der afgør, hvilken plads der er den dyreste.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Børn indmeldt i privatskolers fritidsordninger er ikke omfattet af søskendetilskud.