Valg af tandlæge

Alle børn fra 0-18 år, som bor i Gribskov Kommune, kan gå gratis til tandlæge på én af kommunens to klinikker i hhv. Helsinge og Græsted. Barnet bliver automatisk indkaldt til den klinik, I bor tættest på. I kan dog frit vælge, hvilken klinik I ønsker at høre til. I bliver indkaldt til det første besøg, når jeres barn er 8 måneder.

Tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge

Tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge

Fra 1. januar 2018 har børn og unge mellem 0-16 år mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge. Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. Gribskov Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne. Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge. De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Børne og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) (her skal overenskomsten som fil kunne downloades + den seneste honorartabel) og nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge i ortodonti. Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, såfremt de ikke overstiger følgende beløbsgrænser, der løbende reguleres med samme procentsats, som øvrige BUT ydelser:

  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 986 kr.
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.009 kr.
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr.
  • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.205 kr.

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.  

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.

Honorartabel

Overenskomst

 

 

  

Tandplejetilbud i anden kommune

Tandplejetilbud i anden kommune

Tandplejetilbud i anden kommune 

Fra 1. januar 2018 har børn og unge mellem 0-16 år endvidere mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje. Hvis I ønsker at modtage det samlede tandplejetilbud i en anden Kommunes Tandpleje, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken Tandpleje I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den anden kommunes Tandpleje om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. En kommune kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner, såfremt de ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift. 

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.