Generelt udtrykkeligt samtykke

Tandplejen skal have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder samtykke.

Tandplejen kan uden samtykke fra forældrene:

 • Indkalde børn i klassen til undersøgelse
 • Foretage undersøgelser (dog kræver røntgenoptagelser samtykke)
 • Give mundhygiejneinstruktion
 • Foretage afpudsning og tandrensning

Tandplejen kan på baggrund af et generelt udtrykkeligt samtykke fra forældrene gennemføre røntgenundersøgelser og fluorbehandlinger

Generelt udtrykkeligt samtykke betyder, at man som forældre giver lov til, at Tandplejen fremadrettet må tage røntgenbilleder og foretage fluorbehandlinger, når det er nødvendigt på barnet/den unge.

Generelt udtrykkeligt samtykke kan gives til følgende to behandlinger:

 1. Røntgenundersøgelser

 • Formål: Røntgenundersøgelser anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.
 • Hvis der ikke optages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller i tænderne eller andet der ikke opdages og der vil derfor være risiko for, at en tandbehandling ikke iværksættes i tide.
 • Der er ingen risiko for komplikationer eller bivirkninger.
 • Ved røntgenundersøgelse er den typiske stråledosis 0,01 mSv (stråledosis måles i enheder kaldet mSv). I Danmark har man beregnet, at hver indbygger per år i gennemsnit må modtage 4 mSv fra naturlig og menneskeskabt stråling – herunder indgår medicinsk stråling. Tandplejen arbejder generelt med så små stråledoser, at Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) fra og med april 2007 anbefalede, at tandlæger ikke længere behøver anvende blyforklæder og hageskærme til patienterne.

  2. Flourbehandlinger

 • Formål: Fluorbehandlinger anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.
 • Hvis der ikke foretages fluorbehandling af tænder på børn med høj risiko for at få huller eller har begyndende huller i tænderne, vil udviklingen af huller fortsætte.
 • Der er ingen risiko for komplikationer, dog kan der forekomme irritation af følsomme slimhinder.
 • Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.

Samtykket kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger

Der skal gives en fyldestgørende og forståelig information før samtykke gives af forældrene til behandlingen.

Er dit barn fyldt 15 år, kan barnet/den unge selvstændigt tage stilling og give samtykke til behandlingen, men forældremyndighedsindehaverne skal alligevel informeres om behandlingen, inden den unge kan give samtykke.

I er altid velkomne til at kontakte Tandplejen, hvis I er i tvivl om ovenstående.

Bekendtgørelsen kan læses her:

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191610