Gravid med første barn?

Familieiværksætterne et tilbud til førstegangs gravide.

Gribskov Kommune og Jordemødrene på Nordsjællands Hospital tilbyder et sammenhængende forløb om fødsels- og forældreforberedelse til alle der venter deres første barn.
 
Familieiværksætterne forbereder de kommende forældre ved at støtte op om netværksdannelse, på tværs af sociale og uddannelsesmæssige baggrunde.
Forløbet indeholder information, vejledning og sparring om de udfordringer der venter som ny familie.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet er til alle par der venter deres første barn sammen. Dvs. at I hver især kan have børn, men at i nu venter jeres første barn sammen. Så er Familieiværksætterne sikkert noget for jer.
Forløbet er for både mødre og fædre, eller en anden nær pårørende. Almindelige mødregrupper tilbydes ikke længere førstegangsgravide i Gribskov Kommune. 
Jeres Familieiværksættergruppe vil også fremover være jeres mødregruppe.

Hvad indeholder forløbet?

Kurset strækker sig over 11 mødegange, fra ca. 24. graviditetsuge til barnet er 10-12 måneder gammelt. Undervisningen foregår på Kongensgavevej 93, 3200 Helsinge.

Mødegangene er en blanding af oplæg og aktiviteter, som udfordrer forældrene på egne holdninger og værdier og som skal være med til at give et afsæt til videre drøftelser på holdene.
Kursusforløbet foregår i tæt samarbejde mellem Sundhedsplejersker og jordemødre og er derudover bredt tværfagligt sammensat, med undervisere fra både den offentlige, den private og den frivillige sektor.

Sundhedsplejersken er tovholder på holdene og vil være den gennemgående fagperson på næsten alle mødegangene.

Fødselsforberedelse er del af forløbet

Fødselsforberedelsen "Barn i vente" er en integreret del af forløbet. Dette forløb foregår på Nordsjællands Hospital Hillerød, Patienthotellet, som er beliggende på Dyrehavevej 29, indgang 51 - indgang fra Bakkedraget.

Jordemoderen er tovholder på de 3 mødegange som foregår på Hospitalet. Tid og dato får I oplyst af jeres jordemoder.  

Andre deltagere

Derudover er der oplæg fra barselssygeplejerske, bankrådgiver, jurist, psykolog, tandplejer, tale- hørekonsulent, fysioterapeut samt pædagog/dagplejer.

Temaer:
Graviditet og fødsel
Familieliv, parforhold og kommunikation
Barnets naturlige udvikling og trivsel
Netværk og relationer
Økonomi og sikring af hinanden

Hvornår kan vi komme på et hold?

Se datoer for igangværende samt kommende hold

 
Tilmelding:

I kan tilmelde jer forløbet hos jeres jordmoder - eller via formularen herunder.
Når du tilmelder dig FIV, får de andre i din gruppe adgang til dine kontaktinformationer.

Tilmeld dig familieiværksætterne

Mors oplysninger
Fars oplysninger
Termin

Persondata

Når du sender dine oplysninger til Gribskov Kommune, så registrerer vi dit navn, cpr.nr, telefonnummer og terminsdato, og behandler dermed personoplysninger om dig. Når vi behandler personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig en række informationer. Dem kan du læse mere om her. Formålet med at behandle oplysningerne er, at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 1 år.

 

Har I brug for flere oplysninger kan sundhedsplejeskerne kontaktes på:
Inge Bonde mobil: 72497067
Trine Brøndsmark mobil: 72497066

I vil modtage en SMS som bekræftelse på, at I er tilmeldt forløbet. Vær opmærksom på, at det kan tage nogle uger.