Skærpede regler for hygiejne - Covid-19

Vigtig information vedrørende besøg af sundhedsplejersken i forbindelse med Covid-19.

Gribskov 26. marts 2020

Selvom der er mange restriktioner i samfundet i forbindelse med udbruddet af Covid-19, har regeringen besluttet at der skal ydes vanlig sundhedspleje til børn i alderen 0-1 år. Dette er for at sikre, at nyfødte vokser og spiser som de skal, samt at i som familie trives bedst muligt.

Sundhedsplejersken tilbyder derfor at komme hjem på de aftalte besøg, hvilket vil være under hensyntagen til skærpede regler om hygiejne. Hvis i ikke ønsker fysisk besøg, tilbydes i en telefon konsultation i stedet.

De hygiejniske regler giver nogle udfordringer, som betyder at der må justeres på varigheden og den måde besøget foregår på.

Det er for at passe på jer, på de næste familier som skal have besøg, samt på sundhedsplejersken.

Sundhedsplejen vil derfor gerne bede om jeres forståelse og hjælp i forhold til følgende:

 • Ved telefonisk kontakt inden besøget spørges om alle i familien er raske.

 

 

 • På dørtærsklen, spørges igen om alle i familien er raske.

 

 

 • Sundhedsplejersken bærer handsker og plastforklæde under besøget.

 

 

 • Kun én person/forælder er til stede i samme rum, under besøget.

 

 

 • Personen/forælderen som er til stede, bedes om at holde afstand mens barnet undersøges.

 

 

 • Undersøgelse og vejning af baby gøres kort.

 

 

 • Ved behov for vejledning/samtale efter undersøgelsen, tilbyder sundhedsplejersken at ringe op og give vejledningen telefonisk.

I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken bede om at undersøgelse/vejning af barnet foretages i lokalerne i Kongens gave. Dette vil foregå under følgende hygiejniske forholdsregler:

 • Der kommer kun et barn ad gangen sammen med kun en forælder.

 

 

 • Der skal gå mindst en halv time mellem konsultationerne.

 

 

 • Før og efter konsultationerne skal der luftes ud.

 

 

 • Dørhåndtag, overflader mv desinficeres.

 

Hvis der er nogen i jeres familie som er syge, tilbydes fortsat vejning/undersøgelse af jeres barn, men med særligt skærpede regler:

 • Den/de smittede bedes opholde sig i et andet rum under besøget, hvis det ikke er muligt, skal den smittede iføre sig mundbind under besøget, vaske hænder grundigt, samt holde afstand til sundhedsplejersken.

 

 

 • Sundhedsplejersken vil være iført værnemidler:

 

 

 • Handsker.

 

 

 • Væskeafvisende langærmet engangsovertrækskittel.

 

 

 • Kirurgisk maske og

 

 

 • Visir/beskyttelsesbriller.

 

 

 • Om muligt lægges en sprittet vægt på dørmåtten og sundhedsplejersken instruerer i vejningen telefonisk.

 

 Venlig hilsen Sundhedsplejen i Gribskov kommune