Undersøgelsestidspunkter

I Gribskov Tandpleje har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer.

Børn og unge undersøges med gennemsnitligt 1½ års interval. Undersøgelsesintervallet fastlægges ud fra tandlægefaglige kriterier og med det udgangspunkt, at børn og unge skal undersøges, når det er væsentligt i forhold til deres tand -, mund - og kæbeudvikling.

Der er forskel på, hvor ofte børn og unge derudover har behov for at få kontrolleret tænder, munden og kæberne. Og der kan være perioder i opvæksten, hvor børn og unge skal til kontrol med kortere interval, fordi der er forøget risiko for sygdomsudvikling. I så fald vil jeres barn blive indkaldt hyppigere. Hvis I mener, jeres barn har behov for ekstra kontrol, er I altid velkomne til at bestille en tid.

Oversigt over undersøgelsesintervaller i Gribskov Tandpleje:

Alder

Særligt fokus ved undersøgelsen

8 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation

16 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation

26 måneders besøg hos klinikassistent

Tandbørsteinstruktion, fluorinformation, renhold        mellem mælkekindtænderne

3 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, suttevaner, tandstillingsudvikling, SCOR

4 års besøg hos tandplejer

Mundhygiejne, renhold mellem mælkekindtænder

5 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, 6-års tænder, mineralisations- forstyrrelser, SCOR, røntgen på indikation

6 års besøg hos tandplejer

Mundhygiejne, 6 års tænder, mineralisations- forstyrrelser

7 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, frembrud fortænder, SCOR

9 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, frembrud hjørnetænder, røntgen på indikation

11 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, frembrud hjørnetænder og små kindtænder, visitation mhp. evt. tandreguleringsbehandling

12 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, måling af tandkødslommer ved fortand og 6-års tand, tandmangel og/eller frembrudsproblemer, SCOR

13½ års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, tandmangel og/eller frembrudsproblemer  

15 års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, SCOR, røntgen på indikation, tandmangel og/eller frembrudsproblemer  

16 års undersøgelse hos tandplejer

Mundhygiejne, tandmangel og/eller frembrudsproblemer  

17½ års undersøgelse hos tandlæge

Mundhygiejne, røntgen på indikation, opfølgning på tandtraumer, tandmangel og/eller frembrudsproblemer, SCOR, valg af tandlæge