Tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge

Børn og unge mellem 0-16 år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge.

Gribskov Tandpleje skal have besked før I starter
Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn.

Tilskud og egenbetaling
Gribskov Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne.

Særlig behandlinger skal godkendes
Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge.

De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Børne og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) og nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge i ortodonti. Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, når de ikke overstiger nedenstående beløbsgrænser:

  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 986 kr. 
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.009 kr. 
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr. 
  • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.205 kr.

Beløbet reguleres løbende med samme procentsats, som øvrige BUT- ydelser

Tandlægeskift
Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.  

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.

Honorartabel

Overenskomst