Betaling og takster

Kommunen opkræver betaling for brug af affaldsordningerne via ejendomsskattebilletten. For virksomheder gælder særlige regler for betaling.

Se takstblad her