Hvad sker der med mit affald?

Madaffald

Dit madaffald bliver brugt til at lave biogas af. 12 kg madaffald genanvendes til biogas med samme energiindhold som en liter råolie.

Glas

Vinflasker gøres rene og bruges igen. Resten bliver smeltet om og brugt til nyt glas.

Restaffald

Restaffald køres på forbrændingen, hvor det bruges til fjernvarme og elektricitet.

Plast

Plasten køres til Tyskland, hvor den sorteres efter kvalitet og bruges derefter til nye plastikprodukter.

Metal

Metal smeltes om og bruges igen og igen i eksempelvis nye dåser.

Pap

Pap genbruges i produktionen af nye papprodukter.

Papir

Papir sendes til papirfabrikker, hvor det bruges i nye papirprodukter.