Asbest i byggeaffald

Asbest er sundhedsfarligt og findes især i eternittage, fliseklæber, visse loft- og vægplader samt isoleringsmateriale.
Asbestholdigt byggeaffald skal anmeldes til kommunen, hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Bortskaffelse af asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald skal deponeres efter kommunens anvisning. Mindre mængder asbestaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvis det er pakket ind i lufttæt plastemballage.

Alle typer eternitplader klassificeres og håndteres af sikkerhedsmæssige hensyn som asbestholdigt affald.