Asbest og arbejdsmiljø

Støv fra asbestholdige materialer er farligt at indånde.
Hvis du vil rense dit asbestholdige eternittag, skal det gøres på en måde, så det brugte vand opsamles, og der ikke spredes partikler til omgivelserne. Du må aldrig højtryksspule et asbestholdigt tag.

Hvis eternitplader skal fjernes ved fx tagrenovering, skal de tages ned i hel stand. Du må godt selv nedtage dit asbestholdige eternittag, men personer under 18 år må ikke arbejde med asbest. Arbejdet må ikke støve og skal ske i overensstemmelse med reglerne i "Arbejdstilsynets Vejledning om asbest C.2.2" fra juli 2005.

Når du transporterer støvende, asbestholdigt affald, skal det være fugtet og pakket ind i lufttæt emballage, der er mærket med oplysning om, at det indeholder asbest.
Er du i tvivl om dit tag indeholder asbest, kan du ringe til Cembrit (tidl. Dansk Eternitfabrik) på tlf: 99 37 22 22. Ud fra et nummer på tagpladerne kan de oplyse dig om dine tagplader indeholder asbest eller ej.

Læs mere på Dansk Asbestforenings hjemmeside

Om regler for håndtering af asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside