Genbrug af byggeaffald

Det er altid bedst og billigst at kunne genbruge byggeaffaldet.

Du har mulighed for at genbruge beton, uglaseret tegl (mur og tagsten) eller blandinger natursten/uglaseret tegl/beton til et nyt anlægsarbejde.

Hvis du vælger at gøre det, skal det anmeldes til kommunen.
Kontakt Center for Teknik og Miljø på tms@gribskov.dk