PCB i byggeaffald

Som ejer af boligen er du bygherre og har ansvar for at screene for PCB, når der nedrives eller bygges om. Du skal screene, når boligen er bygget eller ombygget i perioden 1950-1977, eller byggearbejdet omfatter termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen er en del af anmeldelsen af byggeaffald, som du finder på www.bygogmiljoe.dk eller www.virk.dk.

PCB forekommer oftest i elastiske fuger, termovinduer, lim, maling og lysarmaturer.