Støvende asbest og arbejdsmiljø

Asbest er farligt affald og findes især i eternittage, fliseklæber, visse loft- og vægplader og isoleringsmateriale.

Du kan aflevere asbest og eternit på genbrugsstationen.
Har du store mængder i forbindelse med ombygning eller nedrivning, skal det anmeldes til kommunen som byggeaffald.

Hvis du vil rense dit asbestholdige eternittag, skal det gøres på en måde, så det brugte vand opsamles, og der ikke spredes partikler til omgivelserne. Du må aldrig højtryksspule et asbestholdigt tag.

Støv fra afrensning, knækkede eternitplader og anden støvende asbest er farligt at indånde.

Hvis eternitpladerne skal fjernes, skal de tages ned i hel stand. Knækkede plader kan støve.

Læs mere på Dansk Asbestforenings hjemmeside

Om regler for håndtering af asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside