Genbrugsstationer

Her finder du information om adresser og åbningstider. Genbrugsstationerne modtager ikke affald, der hører hjemme under dagrenovation.

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest og skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen.

HUSK: Affald fra nedrivning og renovering, der vejer mere end 1 ton eller vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs mere her

Rest efter sortering

På genbrugsstationerne skifter fraktionen Småt brændbart navn til Rest efter sortering. Det sker i uge 47 i 2019.

Kommunen har gennem flere år arbejdet på at nedbringe mængden af småt brændbart. Ved at udsortere mere af det genanvendeligt affald forventes det, at kunne øge genanvendelsen.

FAQ Rest efter sortering

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt genbrugsstation

Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation

Skærød genbrugsstation
Industrivej 4
3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding