Genbrugsstationer

Her finder du information om adresser og åbningstider. Genbrugsstationerne modtager ikke affald, der hører hjemme under dagrenovation.

Corona: Genbrugsstationerne genåbner for private den 31. marts

Gribskovs to genbrugsstationer åbner med almindelige åbningstider for private tirsdag 31. marts. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med følgende vilkår: Man skal medbringe handsker, man skal vide, hvor man skal aflevere sine ting på pladsen, man skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen, og man skal medbringe egen skovl. Sidst men ikke mindst, skal man blive i sin bil, til det er ens tur.

Max-antal på pladserne og kødannelse

For at sikre, at alle holder afstand, så lukker personalet kun et begrænset antal biler ind ad gangen. Man kan derfor forvente kø. De, som har mulighed for det, må gerne komme midt på dagen for at undgå, at flest møder op ved åbningstid.

Vilkår for kunder – private og erhverv

• Hold afstand og følg skilte og personales anvisninger på pladsen
• Brug handsker, medbring skovl og vid, hvor du skal aflevere affaldet
• Sorter affaldet hjemmefra for at undgå unødige ”propper” ved de enkelte container
• Kom så vidt muligt kun én person

Åbningstider

Åbningstiderne følger nu de normale sommertider – se alle åbningstider nederst på denne side.

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest og skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen.

HUSK: Affald fra nedrivning og renovering, der vejer mere end 1 ton eller vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs mere her

Rest efter sortering

På genbrugsstationerne skifter fraktionen Småt brændbart navn til Rest efter sortering. Det sker i uge 47 i 2019.

Kommunen har gennem flere år arbejdet på at nedbringe mængden af småt brændbart. Ved at udsortere mere af det genanvendeligt affald forventes det, at kunne øge genanvendelsen.

FAQ Rest efter sortering

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt Genbrugsstation 

Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation

Skærød genbrugsstation 

Industrivej 4
3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding