Genbrugsstationer

Her finder du information om adresser og åbningstider. Genbrugsstationerne modtager ikke affald, der hører hjemme under dagrenovation.

På grund af situationen med coronavirus er det desværre ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med nedenstående vilkår:

For at sikre, at alle holder afstand, så lukker personalet kun et begrænset antal biler ind ad gangen. Det kan give kø – særligt i weekender.

• Hold afstand og følg skilte og personales anvisninger på pladsen
• Brug handsker, medbring skovl og vid, hvor du skal aflevere affaldet
• Sorter affaldet hjemmefra for at undgå unødige ”propper” ved de enkelte container
• Kom så vidt muligt kun én person

Her finder du kommunens vejledning til sortering på genbrugsstationerne

Rest efter sortering

På genbrugsstationerne skiftede fraktionen Småt brændbart navn til Rest efter sortering. Det skete i uge 47 i 2019.

FAQ Rest efter sortering

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest og skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen. Der må maks. afleveres 10 eternitplader pr. kunde.

HUSK: Affald fra nedrivning og renovering, der vejer mere end 1 ton eller vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg skal anmeldes til kommunen senest 2 uger, inden arbejdet påbegyndes.

Læs mere her

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt Genbrugsstation 

Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation

Skærød genbrugsstation 

Industrivej 4
3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding