Genbrugsstationer

Her finder du information om adresser og åbningstider. Genbrugsstationerne modtager ikke affald, der hører hjemme under dagrenovation.

OBS! Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det desværre ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Antallet af biler på genbrugsstationerne fordobles!

Udvalget Udvikling, By og Land besluttede tirsdag d. 28. april at fordoble antallet af biler på kommunens to genbrugsstationer frem mod 4. maj. Dermed er Gribskov Kommune godt i gang med at normalisere driften af genbrugsstationerne. Se pressemeddelelse her.

Genbrugsstationerne holder åbent for alle - med forholdsregler og trafikregulering

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår: Man skal medbringe handsker, man skal vide, hvor man skal aflevere sine ting på pladsen, man skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen, og man skal medbringe egen skovl. Sidst men ikke mindst, skal man blive i sin bil, til det er ens tur. 

Ophører 18. maj: Genbrugsstationer åbne for erhverv fra kl. 7 til 9

Genbrugsstationerne har været åbne for erhverv fra kl. 7 og frem til kl. 9 på alle hverdage. Denne ordning ophører fra og med mandag d. 18. maj. 

Max-antal på pladserne og kødannelse

For at sikre, at alle holder afstand, så lukker personalet kun et begrænset antal biler ind ad gangen. Man kan derfor forvente kø. De, som har mulighed for det, må gerne komme midt på dagen for at undgå, at flest møder op ved åbningstid.

Vilkår for kunder – private og erhverv

• Hold afstand og følg skilte og personales anvisninger på pladsen
• Brug handsker, medbring skovl og vid, hvor du skal aflevere affaldet
• Sorter affaldet hjemmefra for at undgå unødige ”propper” ved de enkelte container
• Kom så vidt muligt kun én person

Trafikregulering ved genbrugsstationerne

Der er mange, der benytter vores genbrugsstationer her under Corona-krisen. Det giver kø uden for stationerne, fordi der max må være 12 biler inde på pladserne for at begrænse spredning af smitte. Køerne uden for stationerne kan give farlige situationer i trafikken, derfor har politiet anbefalet, at vi regulerer trafikken med ensretning, så det er muligt at overhale uden at bringe sig selv og andre i fare.

Trafikregulering:

Skærød Genbrugsstation

  • Ensretning af Bomose Alle mod vest og Industrivej mod syd
  • Skiltning med omkørsel til genbrugsstationen i krydset Frederiksværkvej/Skovgårdsvej

Højelt Genbrugsstation

  • Ensretning af Bøgebjergvej i retning mod vest på strækningen fra Smidstrupvej til Tulstrupvej.
  • Omkørsel af Tulstrupvej for dem som kommer fra vest

Åbningstider

Åbningstiderne følger nu de normale sommertider – se alle åbningstider nederst på denne side.

Her finder du kommunens vejledning til sortering på genbrugsstationerne

Rest efter sortering

På genbrugsstationerne skiftede fraktionen Småt brændbart navn til Rest efter sortering. Det skete i uge 47 i 2019.

FAQ Rest efter sortering

Eternit

Eternitplader kan indeholde asbest og skal derfor være pakket ind i lufttæt plastemballage ved aflevering på genbrugsstationen.

HUSK: Affald fra nedrivning og renovering, der vejer mere end 1 ton eller vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs mere her

Nytårsfyrværkeri

Du kan tage dit uaffyrede fyrværkeri og fusere med på genbrugsstationerne. Vi lægger det i vandfade og sender det til destruktion.

HUSK at kontakte personalet i huset til farligt affald, når du kommer med fyrværkeriet.

Højelt Genbrugsstation 

Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Tlf. 72 49 60 26

Kort over Højelt Genbrugsstation

Skærød genbrugsstation 

Industrivej 4
3200 Helsinge

Tlf. 72 49 60 24

Kort over Skærød Genbrugsstation

Åbningstider i vinterhalvåret (1. oktober - 31. marts)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 17.00, undtagen d. 24., 25., 26. og 31. december samt 01. januar.

Indkørsel lukkes kl. 16:50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30.

Åbningstider i sommerhalvåret (1. april - 30. september)

Alle ugens dage: kl. 9.00 - 18.00, indkørslen lukkes kl. 17.50.

Stilleperioder, alle dage: 11–12 og 14:30–15:30. Der må dog forventes dage, hvor der er meget travlt hele dagen, især i påskeugen.

BEMÆRK: Vi lukker porten 10 minutter før lukketid. Dette er for at sikre, at alle har forladt pladsen ved lukketid.

For private er der fri adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område for biler med en vægt på højst 3.500 kg. Derudover er du velkommen til også at have en trailer på bilen.

HUSK: Kun klare sække!

Vælg blandt mange genbrugsstationer

Du kan benytte alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Se oversigt over genbrugsstationer hos Vestforbrænding