Bål og afbrænding af haveaffald

Private husholdninger må kun afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, og kun hvis man bor i landzone.

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af i byzone eller sommerhusområder.

Sankt Hans-bål må kun finde sted Sankt Hans-aften. Det er desuden tilladt at lave mindre bål af rent, tørt træ på bålsteder.

Læs mere om reglerne for private husholdninger

Læs mere om reglerne for erhverv