Ressource- og Affaldsplanen

Hvert 6. år udarbejdes en ressource- og affaldsplan med en række initiativer, der skal sikre udvikling af affaldsområdet i kommunen.

Læs den gældende Ressource- og Affaldsplan her.

I perioden 2014-2019 har vi bl.a. tiltag inden for ombygning af genbrugsstationer, storskrald, emballageaffald, direkte genbrug, farligt affald, digitalisering, mm.

Hvert år måler vi på, hvor meget affald, der er blevet indsamlet, og hvor meget af det, der er blevet genanvendt. Du kan læse den nyeste rapport fra 2014 her.