3. Hvad sker der med det plastik, jeg sorterer fra til genanvendelse?

Svar: Skraldebilen kører dit plastaffald til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund. Her presses det til baller og sendes til sorteringsanlægget ALBA i Tyskland. I Tyskland sorteres minimum 75 % til genanvendelse, der efterfølgende sælges til EU-certificerede virksomheder. Den resterende plastik, der ikke bliver genanvendt, bliver brugt som brændsel i store produktionsvirksomheder.