5. Hvad gør Vestforbrænding for at sikre sig, at mere af den plastik, jeg sorterer fra, rent faktisk bliver genanvendt?

Svar: Vestforbrænding har sat en standard, hvor vi kræver, at vores aftager udsorterer minimum 75 % af den indsamlede plast til genanvendelse. Vi har ambitioner om, at være med til, at skabe en mere gennemsigtig branche, hvor det bliver tydeligere, hvor fx plastikaffaldet ender, og hvad der sker med det. Derfor er Vestforbrænding i dialog med markedet for at finde ud af, hvad vi kan kræve næste gang vi går i udbud omkring afsætning af husstandsindsamlet plastik, både ud fra et teknologisk, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.