6. Hvad gør Vestforbrænding med den plast, jeg har sorteret fra, indtil I finder en ny aftager af plastikken?

Svar: Såfremt der ikke findes en ny virksomhed der kan modtage plastikken fra januar 2020, opbevares det indtil der er indgået en tilfredsstillende kontrakt.