9. Hvorfor skal plastik ud af ovnen?

Svar: Plastik er lavet af olie. Fossile brændstoffer som olie udleder en stor mængde CO2. Derfor giver det ikke mening at brænde plast til energiproduktion, når plast kan genanvendes i nye plastprodukter. Derfor fortsætter vi med at sende dit plastikaffald til genanvendelse. Det er miljømæssigt fornuftigt og et vigtigt led i den cirkulære økonomi, at plastik bliver genanvendt, så udvindingen af nye ressourcer kan begrænses mest muligt.