Boliger til flygtninge søges

Gribskov Kommune modtager fortsat flygtninge, der har fået opholdstilladelse og hurtigst muligt skal have tilbudt en permanent bolig. Vi søger boliger til enlige over 18 år samt boliger til familier.

Er du boligejer og går du med tanker om at udleje din bolig, så kan en lejekontrakt med Gribskov Kommune måske have din interesse.

Din bolig skal som udgangspunkt opfylde følgende kriterier:

  • Din bolig skal være en godkendt helårsbolig i fornuftig stand
  • Din bolig skal have en bynær og central beliggenhed i kommunen i forhold til offentlig transport, indkøb, daginstitutioner, skoler mv.
  • Din bolig skal have et fornuftigt forbrugsregnskab
  • Huslejen fastsættes efter vurdering men må maksimalt være 8.000 kr. ekskl. forbrug.

Besigtigelse og vurdering af din ejendom:

Opfylder din bolig ovenstående kriterier og ønsker du at udleje din bolig til kommunen, er næste skridt, at vi aftaler tid til besigtigelse af boligen.

Besigtigelsen foretages med henblik på en vurdering af boligens muligheder, fastsættelse af husleje samt drøftelse af individuelle vilkår i lejeforholdet.

Vilkår for lejeaftale:

Det er lejeloven, der regulerer lejeforholdet. Lejeaftalen indgås mellem dig som udlejer og Gribskov Kommune som lejer. Det er derfor Gribskov Kommune, som du opkræver huslejen hos. Ved indgåelse af aftalen betaler kommunen et depositum på 3 måneders husleje. Huslejen afregnes som hovedregel kvartalsvis forud.

Gribskov Kommune fremlejer herefter boligen til en passende familie eller et antal enlige over 18 år, som får tildelt boligen af Boligvisitationsudvalget. Du har derfor som udlejer ingen direkte indflydelse på, hvem der skal bo i netop din bolig. 

Ved overtagelse af lejemålet gennemgår vi sammen boligens stand. Der udarbejdes en indflytningsrapport med billeddokumentation. Når lejeforholdet ophører afleveres boligen i samme stand som ved overtagelsen.

Lejeperiode skal være minimum 2 år, gerne længere eller med mulighed for forlængelse.
Lejeperiode, opsigelse mv. aftales individuelt med afsæt i dine ønsker og behov.

Kontakt:

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak og opklarende spørgsmål om vilkår for indgåelse af lejeaftale med kommunen.

Ejendomskonsulent Bianca Lauterbach
Tlf. 72 49 69 38
Email: bmlau@gribskov.dk