Byggeret

I bygningsreglementet findes en indbygget ”byggeret”, som beskriver, hvad man oftest kan få lov til rent byggemæssigt.

Byggeretten forudsætter, at du overholder en del bestemmelser i bygningsreglementet, nemlig:

  • Afstand til skel
  • Højde på byggeriet
  • Bebyggelsesprocent
  • Etageantal