Byggeri, tilladelse og gebyr

Center for Teknik og Miljø behandler alle typer byggesager i Gribskov Kommune.

Kombinationen af nyt bygningsreglement og ibrugtagning af nyt og bedre byggesagsbehandlingssystem har betydet nogle systemmæssige udfordringer. Der arbejdes på, at det er løst inden for den nærmeste tid.
Det betyder desværre p.t. forlængede sagsbehandlingstider i Byg – vi gør, hvad vi kan for at behandle sagerne, men desværre kan servicemål ikke overholdes i øjeblikket. Vi beklager den gene, det måtte give.

Nogle byggeprojekter kræver byggetilladelse, nogle skal anmeldes, mens nogle kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse. Gribskov Kommune har et byggesagsgebyr på 743,84 kr. pr. time. Timeprisen beregnes for tidsforbruget ved den enkelte bygge- eller anmeldelsessag og beregnes pr. påbegyndt 15. min.

Læs mere om de enkelte typer af byggeri her på hjemmesiden.
Du finder de relevante oplysninger til din ansøgning på selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø.

Lovgivning
Byggeri er primært reguleret af planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, skal du være opmærksom på særlige forhold.

Dispensation
I nogle tilfælde har du mulighed for at søge om dispensation, og kan dit byggeri ikke overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af din ansøgning. En helhedsvurdering kan gøre sagsbehandlingstiden længere end hvis du holder dig indenfor rammerne af den gældende lovgivning.

Gå til portalen Byg og Miljø