Byggeri, tilladelse og gebyr

Center for Teknik og Borgerservice behandler alle typer byggesager i Gribskov Kommune.

Nogle byggeprojekter kræver byggetilladelse, nogle skal blot anmeldes til BBR. Gribskov Kommune har et byggesagsgebyr på 760,- kr. pr. time (sager oprettet i 2020). Timeprisen beregnes for tidsforbruget ved den enkelte byggesag - der opkræves gebyr for den tid, der bliver brugt på sagen.

Læs mere om de enkelte typer af byggeri her på hjemmesiden.
Du finder de relevante oplysninger til din ansøgning på selvbetjeningsløsningen, Byg og Miljø.

Lovgivning
Byggeri er primært reguleret af planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, skal du være opmærksom på særlige forhold.

Dispensation
I nogle tilfælde har du mulighed for at søge om dispensation, og kan dit byggeri ikke overholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af din ansøgning. En helhedsvurdering kan gøre sagsbehandlingstiden længere end hvis du holder dig indenfor rammerne af den gældende lovgivning.

Ofte stillede spørgsmål

Gå til portalen Byg og Miljø