Klageadgang

Planklagenævnet giver ansøger besked, hvis der bliver klaget over en landzoneafgørelse. Nævnet videresender også klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Ansøger og klager får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse.

Det er Planklagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Nævnet fastslår også, om klagen er modtaget rettidigt.