Landzonetilladelse nødvendig?

Kræver generelt landzonetilladelse

 • Opførelse af bebyggelse, både nye bygninger og tilbygninger
 • Udstykning eller ændret anvendelse af et ubebygget areal
 • Ændret anvendelse af eksisterende bygninger
 • Byggeri til fritidsdyrehold  >

Kræver generelt ikke landzonetilladelse, men dog byggetilladelse

 • Projekter med byggeri, der er nødvendig for landbrugsdriften
 • Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse ombygges til en ekstra bolig og til visse former for erhverv.
  Du skal anmelde den nye anvendelse, og det kræver normalt byggetilladelse.

Nødvendige oplysninger ved ansøgning om landzonetilladelse
Ansøgninger skal i reglen som minimum indeholde:

 • Kort over ejendommen med indtegning af placering og omfang af projektet (skitse eller luftfoto med mål på nye bygninger og afstande til det eksisterende byggeri, skel m.m.)
 • Kort beskrivelse af ejendommens drift eller anvendelse
 • Beskrivelse af formålet med bygningen eller ændringen
 • Begrundelse for placering og nødvendighed
 • Facadetegninger af nye eller ændrede bygninger (skitser)
 • Fuldmagt fra ejere, hvis du er evt. køber, bruger eller rådgiver

Vi har nemmest ved at behandle din ansøgning, hvis du begrunder ansøgningen og skriver udførligt om dine ønsker og behov.