Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Ønsker du at inddrage overflødige landbrugsbygninger til bolig eller til en form for erhverv, skal du meddele det til os. Vi skal enten godkende projektet eller bede dig om flere oplysninger, inden der er gået 14 dage.

Det er en forudsætning, at bygningen er mere end 5 år gammel, og at den ikke ombygges væsentligt men bevarer karakteren af driftsbygning.

Det kan dreje sig om

  • En ekstra bolig
  • Håndværks- og industrivirksomhed
  • Kontor og liberalt erhverv
  • Lager
  • Mindre butik (250 m2)
  • Forenings- og fritidsformål

Virksomheder i tidligere landbrugsbygninger må kun have et mindre oplag, som ikke skæmmer omgivelserne.

Virksomheder, der er lovligt etableret i tidligere driftsbygninger, kan oftest uden landzonetilladelse udvide med op til 500 m2 i tilknytning til virksomheden.